விநுபொக காணொளியாக்கம்- கலந்துரையாடல்-01

இன்று இரத்தினபுரி பாடசாலை அதிபர்கள், ஆசிரியர்கள் பங்குபற்றிய விநுபொக (STEM) காணொளியாக்கம் சம்பந்தமாக கலந்துரையாடல் இடம் பெற்றது. அதன் காணொளியை பின்வரும் இணைப்பில் காணலாம்.
https://youtu.be/LZmIVYCEXig

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *