ஸ்டெம் காணொளி ஆக்கப்போட்டி 

STEM – (Science, Technology, Engineering and Mathematics) Video Competition

ஸ்டெம் காணொளி ஆக்கப்போட்டி 

மாணவர்களின் கற்றல் ஆர்வத்தை தூண்டும் முயற்சியாக பல திட்டங்களை ஸ்டெம் கல்வி அமைப்பும்,  மற்றூம் பல  சகோதர அமைப்புக்களும் செய்து வருகின்றன. இவற்றில் ஊக்குவிப்பு செயலமர்வுகள், முன்னோடிப்பரீட்சைகள், விரலித்திட்டம், ரொபோட்டிக், போஷாக்குணவு என்பனவும் அடங்கும். இவற்றுக்கு மேலாக ஸ்டெம் காணொளியாக்கப்போட்டி ஒன்றை ஆரம்பிக்க்வுள்ளோம். இதற்கான விதிமுறைகளும் உதவிகளும் கீழே தரப்பட்டுள்ளன. 

பரீட்சார்த்தமாக இப்போட்டி முதலில் இரத்தினபுரி மாவட்டத்தில் STEM-Kalvi நிதியனுசரணையிலும் , மாத்தளை மாவட்டத்தில் FTGM (மாத்தளை மாவட்ட தமிழ் பட்டதாரிகள் ஒன்றியம்) நிதியனுசரணையிலும் இவ்வாரம் ஆரம்பிக்கப்படவுள்ளது. Young-STEM (Ratnapura), Young-STEM (Matale) அமைப்புக்கள் மாணவர்களுக்கான பயிற்சிகளை வழங்கும். 

இது விஞ்ஞானம், தொழில்நுட்பம், பொறியியல், கணிதத்துறை சார்ந்த விழிப்புணர்வை, சிந்தனை ஆற்றலை மாணவர்களில் வளர்ப்பதற்கான போட்டியாகும்.

6ஆம் வகுப்பில் இருந்து 11ஆம் வகுப்பு வரை கற்கும் மாணவர்கள் இப்போட்டியில் பங்கு பற்றலாம்.

மாணவர்கள் மேற்குறித்த துறைகளில் உள்ள தகவல் மூலங்களை தாமாக ஆராய்ந்து 05 நிமிட காணொளியாக தயாரித்து சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

ஒரு குழுவில் 04 – 06 மாணவர்கள் பங்கு பற்றலாம்.

மாணவர்கள் விஞ்ஞானம், தொழில் நுட்பம், பொறியியல், கணித துறை தொடர்பான அறிமுகம், வளர்ச்சி, நன்மைகள் பற்றியதாக காணொளி இருக்க வேண்டும்.

பரிசுத்தொகை 

1ம் பரிசு: Rs20,000

2ம் பரிசு: Rs10,000

3ம் பரிசு: Rs5,000

ஸ்டெம் (STEM) சம்பந்தமான காணொளி ஆக்கத்திற்கான உதவியாக கீழ்வரும் உப தலைப்புக்கள் தரப்பட்டுள்ளன.  இவற்றுக்கு வெளியிலும் தலைப்புக்களை எடுக்க முடியும். 

விஞ்ஞானம்:

 

  1. விஞ்ஞான முறைமை(Scientific Method): விஞ்ஞான ஆராய்சியில்  உள்ள படிநிலைகள் மற்றும் அவை விஞ்ஞான முன்னேற்றத்திற்கு எவ்வாறு பங்களிக்கின்றன என்பதை ஆராய்தல்.

  1. நீர் சுழற்சி(Water Cycle): ஆவியாதல், ஒடுக்கம் மற்றும் மழைப்பொழிவு ஆகியவற்றின் மூலம் நீரின் பயணத்தைப் புரிந்துகொள்வது. 

  1. விலங்குகளின் இயைபாக்கம் (Animal Adaptations): விலங்குகளின் பல்வேறு இயைபாக்கங்களை அவற்றின் சூழலுக்கு ஏற்ப காட்சிப்படுத்துதல் மற்றும் இந்த இயைபாக்கங்கள் எவ்வாறு உயிர்வாழ உதவுகின்றன.

  1. விசைகள் மற்றும் இயக்கம்: ஈர்ப்பு, உராய்வு மற்றும் மந்தநிலை போன்ற கருத்துகளை ஊடாடும் எடுத்துக்காட்டுகள் மற்றும் நிஜ வாழ்க்கை பயன்பாடுகள் மூலம் விளக்குதல்.

  1. ஒளித்தொகுப்பு: தாவரங்கள் சூரிய ஒளி, நீர் மற்றும் கார்பன் டை ஆக்சைடை சக்தி மற்றும் ஆக்ஸிஜனாக மாற்றும் செயல்முறையை விளக்குகிறது.

  1. மனித உடல் அமைப்புகள்: மனித உடலில் உள்ள வெவ்வேறு அமைப்புகள் மற்றும் ஆரோக்கியத்தை பராமரிக்க அவை எவ்வாறு ஒன்றிணைந்து செயல்படுகின்றன என்பதற்கான கண்ணோட்டத்தை வழங்குதல்.

  1. புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி: சுற்றுச்சூழல் சவால்களை எதிர்கொள்வதில் சூரிய சக்தி, காற்றாலை மற்றும் நீர்மின்சக்தி போன்ற புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி ஆதாரங்களின் முக்கியத்துவத்தை எடுத்துரைத்தல்.

  1. இரசாயனத்தாக்கங்கள்: எரிப்பு மற்றும் அமில-கார வினைகள் போன்ற பொதுவான வேதிவினைகள் மற்றும் அவற்றின் விளைவுகளை வெளிப்படுத்துதல்.

  1. மரபியல் மற்றும் பரம்பரை: மரபியல், பரம்பரை மற்றும் பண்புகளை தீர்மானிப்பதில் டி.என்.ஏவின் பங்கு ஆகியவற்றின் அடிப்படைகளை அறிமுகப்படுத்துதல்.

  1. பூகம்பங்கள் மற்றும் எரிமலைகள்: பூகம்பங்கள் மற்றும் எரிமலை வெடிப்புகளின் காரணங்கள், தாக்கங்கள் மற்றும் புவியியல் முக்கியத்துவத்தை ஆராய்தல்.

தொழில்நுட்பம்:

 

  1. குறியீட்டு அறிமுகம்: குறியீட்டு மற்றும் நிரலாக்க மொழிகளின் அடிப்படைகளை ஈர்க்கக்கூடிய வகையில் அறிமுகப்படுத்துதல். 

  1. இணைய பாதுகாப்பு: தனிப்பட்ட தகவல்களைப் பாதுகாத்தல் மற்றும் இணைய அச்சுறுத்தல்களைத் தவிர்ப்பது உள்ளிட்ட ஆன்லைன் பாதுகாப்பு நடைமுறைகள் குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துதல்.

  1. செயற்கை நுண்ணறிவு: செயற்கை நுண்ணறிவு, அதன் பயன்பாடுகள் மற்றும் பல்வேறு தொழில்கள் மற்றும் அன்றாட வாழ்க்கையில் அதன் சாத்தியமான தாக்கத்தை ஆராய்தல்.

  1. ஆக்மென்டட் ரியாலிட்டி (AR) மற்றும் விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி (விஆர்): கல்வி, கேமிங் மற்றும் சுகாதாரம் போன்ற துறைகளில் ஏஆர் மற்றும் விஆர் தொழில்நுட்பங்களின் சாத்தியக்கூறுகள் மற்றும் பயன்பாடுகளை காட்சிப்படுத்துதல்.

  1. இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் (IOT): ஸ்மார்ட் வீடுகள், நகரங்கள் மற்றும் அமைப்புகளை உருவாக்குவதில் சாதனங்களின் ஒருவருக்கொருவர் தொடர்பு மற்றும் ஐஓடியின் திறனை முன்னிலைப்படுத்துகிறது.

  1. 3D அச்சிடுதல்: பொறியியல், மருத்துவம் மற்றும் வடிவமைப்பு போன்ற துறைகளில் 3D அச்சிடும் செயல்முறை மற்றும் அதன் பயன்பாடுகளை விளக்குதல்.

  1. இணைய பாதுகாப்பு: சைபர் செக்யூரிட்டியின் முக்கியத்துவம், பொதுவான அச்சுறுத்தல்கள் மற்றும் டிஜிட்டல் தகவல்களைப் பாதுகாப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் குறித்து விவாதித்தல்.

  1. பயன்பாட்டு மேம்பாடு: பயன்பாட்டு மேம்பாட்டு செயல்முறையின் கண்ணோட்டத்தை வழங்குதல் மற்றும் மாணவர்கள் தங்கள் சொந்த பயன்பாடுகளை உருவாக்குவதன் மூலம் தங்கள் படைப்பாற்றலை ஆராய ஊக்குவித்தல்.

  1. ரோபோடிக்ஸ்: தொழில்கள், ஆராய்ச்சி மற்றும் அன்றாட வாழ்க்கையில் ரோபோடிக்ஸ் பங்கைக் காட்சிப்படுத்துதல், கண்டுபிடிப்பு மற்றும் சிக்கல் தீர்வுக்கான அதன் திறனை வலியுறுத்துகிறது.

  1. தரவு காட்சிப்படுத்தல்: சிக்கலான தகவல்களை திறம்பட தொடர்பு கொள்ள விளக்கப்படங்கள், வரைபடங்கள் மற்றும் இன்போகிராபிக்ஸ் மூலம் தரவை காட்சிப்படுத்தும் சக்தியை விளக்குகிறது.

பொறியியல்:

 

  1. பொறியியலின் அறிமுகம்: பொறியியலின் பல்வேறு கிளைகளையும் நிஜ உலக சிக்கல்களைத் தீர்ப்பதில் பொறியியலாளர்களின் பங்கையும் அறிமுகப்படுத்துதல்.

  1. பாலம் கட்டுதல்: மாதிரி பாலங்களைக் கட்டுதல் மற்றும் சோதனை செய்தல் மூலம் கட்டமைப்புப் பொறியியலின் கொள்கைகளை விளக்குதல்.

  1. புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி பொறியியல்: சோலார் பேனல்கள், காற்றாலை டர்பைன்கள் மற்றும் பிற புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி அமைப்புகளுக்குப் பின்னால் உள்ள பொறியியலை ஆராய்தல்.

  1. ஏரோஸ்பேஸ் இன்ஜினியரிங்: விமானங்கள், ராக்கெட்டுகள் மற்றும் செயற்கைக்கோள்களை வடிவமைத்து கட்டமைப்பதில் உள்ள சவால்கள் மற்றும் கண்டுபிடிப்புகளை முன்னிலைப்படுத்துதல். [3]

  1. பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங்: புரோஸ்டெடிக்ஸ், மருத்துவ சாதனங்கள் மற்றும் திசு பொறியியல் உள்ளிட்ட மருத்துவத் துறையில் பொறியியல் கொள்கைகள் எவ்வாறு பயன்படுத்தப்படுகின்றன என்பதை விவாதித்தல்.

  1. சிவில் இன்ஜினியரிங் மற்றும் நகர்ப்புற திட்டமிடல்: சாலைகள், கட்டிடங்கள் மற்றும் நகரங்கள் போன்ற உள்கட்டமைப்பின் வடிவமைப்பு மற்றும் கட்டுமானத்தை ஆராய்தல்.

  1. சுற்றுச்சூழல் பொறியியல்: சுற்றுச்சூழல் பிரச்சினைகளை நிவர்த்தி செய்வதிலும் நிலையான தீர்வுகளை வடிவமைப்பதிலும் பொறியியலின் பங்கில் கவனம் செலுத்துகிறது.

  1. மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்: எளிய இயந்திரங்கள், வழிமுறைகள் மற்றும் ரோபோடிக்ஸ் மூலம் இயந்திரப் பொறியியலின் கொள்கைகளை விளக்குதல்.

  1. பொருட்கள் அறிவியல் மற்றும் பொறியியல்: நானோ தொழில்நுட்பம் மற்றும் உற்பத்தி போன்ற பல்வேறு தொழில்களில் பொருட்களின் பண்புகள் மற்றும் அவற்றின் பயன்பாடுகளை அறிமுகப்படுத்துதல்.

  1. எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங்: சர்க்யூட்கள், மின்சாரம் மற்றும் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஆகியவற்றின் அடிப்படைகளை ஆராய்தல், தொழில்நுட்பம் மற்றும் அன்றாட வாழ்க்கையில் அவற்றின் பங்கை வெளிப்படுத்துதல்.

கணிதம்:

 

  1. இயற்கணித அறிமுகம்: இயற்கணித வெளிப்பாடுகள், சமன்பாடுகள் மற்றும் அறியப்படாத மாறிகளுக்கான தீர்வு ஆகியவற்றின் அடிப்படைகளை உடைத்தல்.

  1. அன்றாட வாழ்க்கையில் வடிவியல்: கட்டிடக்கலை, கலை மற்றும் வழிசெலுத்தல் போன்ற வடிவியலின் நடைமுறை பயன்பாடுகளை முன்னிலைப்படுத்துகிறது.

  1. தரவு பகுப்பாய்வு மற்றும் புள்ளிவிவரம்: தகவலறிந்த முடிவுகளை எடுக்க தரவைச் சேகரித்தல், பகுப்பாய்வு செய்தல் மற்றும் விளக்குவதற்கான நுட்பங்களை ஆராய்தல்.

  1. ஃபிராக்டல்கள்: மாண்டெல்ப்ரோட் செட் போன்ற ஃபிராக்டல்களின் அழகு மற்றும் கணித வடிவங்களை காட்சிப்படுத்துதல்.

  1. நிகழ்தகவு மற்றும் வாய்ப்பு: நிகழ்தகவு பற்றிய கருத்துகளை அறிமுகப்படுத்துதல் மற்றும் விளையாட்டுகள் மற்றும் வானிலை முன்னறிவிப்பு போன்ற நிஜ வாழ்க்கை சூழ்நிலைகளில் அவற்றின் பொருத்தத்தை நிரூபித்தல்.

  1. கிரிப்டோகிராபி: குறியீடுகள் மற்றும் சைபர்களின் கவர்ச்சிகரமான உலகத்தை அறிமுகப்படுத்துதல், தரவு பாதுகாப்பு மற்றும் குறியாக்கத்தில் அவற்றின் பங்கை வலியுறுத்துகிறது.

  1. கணித புதிர்கள் மற்றும் சிக்கல்-தீர்வு: ஈர்க்கக்கூடிய கணித புதிர்களை வழங்குதல் மற்றும் விமர்சன சிந்தனை மற்றும் சிக்கல் தீர்க்கும் திறன்களை ஊக்குவித்தல்.

  1. கால்குலஸ்: இயற்பியல், பொருளியல் மற்றும் பொறியியல் போன்ற துறைகளில் கால்குலஸின் அடிப்படைகளையும் அதன் பயன்பாடுகளையும் அறிமுகப்படுத்துதல்.

  1. எண் அமைப்புகள்: பைனரி மற்றும் ஹெக்ஸாடெசிமல் போன்ற வெவ்வேறு எண் அமைப்புகளை ஆராய்தல் மற்றும் கணினி அறிவியல் மற்றும் டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பத்தில் அவற்றின் முக்கியத்துவத்தை ஆராய்தல்.

  1. கணித மாதிரியாக்கம்: மக்கள்தொகை வளர்ச்சி, நிதிச் சந்தைகள் மற்றும் நோய்களின் பரவல் போன்ற நிஜ உலக நிகழ்வுகளை மாதிரியாக்க கணிதம் எவ்வாறு பயன்படுத்தப்படுகிறது என்பதைக் காட்டுகிறது

Contact: 

Dr Kumar Ganesan (Founder & Director: STEMkalvi@gmail.com)

Dr Nava Navaratnarajah (Director : navask@eng.pdn.ac.lk)

Dr Nishanthan Ganesan (Director: seenishan@gmail.com)

Prof P Ravirajan (Director :pravirajan@univ.jfn.ac.lk)

Dr Sumanenthran (Advisor: sumanenthiran@gmail.com) Mr Ragupriyan – (Young-STEM, Ratnapura raghu13n@gmail.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *