சிறுவர் வாசிப்புப் புத்தகங்கள்

CC_BY-SA

Licence: CC_BY-SA

சிறுவர்களுக்கான 1000 வாசிப்புப் புத்தகங்கள்” செயற்றிட்டத்தின் கீழ் தயாரிக்கப்படும் புத்தகங்கள் அனைத்திற்கும் Creative commons’ CC BY-SA 4.0 DEED (Attribution-ShareAlike 4.0 International) அனுமதி வழங்கப்படுகின்றது.
பலருக்கும் இப்புத்தகங்கள் போய்ச்சேர வேண்டும் என்னும் நோக்கில் இம்முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த அனுமதியின் கீழ் ஒருவர் இலவசமாகவோ அல்லது வணிகரீதியாகவோ இப்புத்தகங்களை அச்சிட்டு வினியோகிக்கலாம்.

செயல்கள் – சிறீரஞ்சனி

செயல்கள்– சிறீரஞ்சனி

Level- 1.1

உணர்ச்சிகள் சில – வைதேகி ஜெயக்குமார்

உணர்ச்சிகள் சில – வைதேகி

Level 1.1

என் கைகளால் என்ன செய்யலாம்? – சிறீரஞ்சனி

என் கைகளால் என்ன செய்யலாம்– சிறீரஞ்சனி

Level- 1.2

நிறங்கள் – சிறீரஞ்சனி

நிறங்கள்- சிறீரஞ்சனி

Level- 1.2

இது எனது – மேகலா இரஞ்சித்

இது எனது – மேகலா இரஞ்சித்

Level- 1.2

என்ன செய்யலாம்-மேகலா இரஞ்சித்

என்ன செய்யலாம்-மேகலா இரஞ்சித்

Level-1.2

பண்ணை விலங்குகள் – பூங்கோதை

பண்ணை விலங்குகள் – பூங்கோதை

Level 1.3

காட்டு விலங்குகள் – பூங்கோதை

காட்டு விலங்குகள் – பூங்கோதை

Level- 1.3

அழகு – சிறீரஞ்சனி

அழகு – சிறீரஞ்சனி

Level-1.3

எனது குடும்பம்- பூங்கோதை

எனது குடும்பம்– பூங்கோதை

Level 1.3

அப்பாவின் கை – சிறீரஞ்சனி

அப்பாவின் கை– சிறீரஞ்சனி

Level- 2.1

பசு- சிறீரஞ்சனி

பசு – சிறீரஞ்சனி

Level 2.1

ஐம்புலன்களும் நாமும்- பூங்கோதை

ஐம்புலன்களும் நாமும்– பூங்கோதை

Level- 2.1

வானவில் தோட்டம் – மேகலா ரஞ்சித்

வானவில் தோட்டம் – மேகலா ரஞ்சித்

Level- 2.2

காகிதக் கப்பல் – சிறீரஞ்சனி

காகிதக் கப்பல்– சிறீரஞ்சனி

Level- 2.2

கனிமொழியும் கரடிப் பொம்மையும் – வைதேகி ஜெயக்குமார்

கனிமொழியும் கரடிப் பொம்மையும் – வைதேகி 

Level -2.2

அழகாய் அசையும் கைகள் – மேகலா இரஞ்சித்

அழகாய் அசையும் கைகள் – மேகலா இரஞ்சித்

Level-2.2

WITHDRAWN

அருணும் அல்லியும் – பவானி

Level- 2.3

மண்புழு மாயம்

மண்புழு மாயம் – சிறீர்ஞ்சனி

Level 2.3

விளையாடுப்பிள்ளை ஆர்த்தி – அனுஷா சிறீதரன்

விளையாட்டுப்பிள்ளை ஆர்த்தி – அனுஷா சிறீதரன்

Level-2.3

மாந்தோப்பில் ஒரு நாள் – பூங்கோதை

மாந்தோப்பில் ஒரு நாள்பூங்கோதை

Level-2.3

கடற்கன்னிகளும் கடற்புறாக்களும் –  பூங்கோதை

கடற்கன்னிகளும் கடற்புறாக்களும் – பூங்கோதை

Level – 3.1

வீரா – சிறீரஞ்சனி

வீரா-சிறீரஞ்சனி

Level- 3.1

உணர்ச்சிகள் – சிறீரஞ்சனி

உணர்ச்சிகள் – சிறீரஞ்சனி

Level-3.1

நிலாவின் விடியல்- சிறீரஞ்சனி

நிலாவின் விடியல்– சிறீரஞ்சனி

Level-3.1

தேன் சொரியும் பூ – சிறீரஞ்சனி

தேன் சொரியும் பூ – சிறீரஞ்சனி

Level-3.1

 

ஆடிக்கூழ் குடிப்போமா? – மேகலா இரஞ்சித்

ஆடிக்கூழ் குடிப்போமா? – மேகலா இரஞ்சித்

Level-3.1

உண்மையான வெற்றி – மேகலா ரஞ்சித்

உண்மையான வெற்றி– மேகலா ரஞ்சித்

Level- 3.2

வானவில் அணிவகுப்பு – பூங்கோதை

வானவில் அணிவகுப்பு – பூங்கோதை

Level 3.3

ரூபியின் கருணை- பூங்கோதை

றூபியின் கருணை– பூங்கோதை

Level- 3.3

தங்க மீனும் வெண்முத்தும் – பூங்கோதை

தங்க மீனும் வெண்முத்தும் – பூங்கோதை

Level-3.3

யாமினியின் அதிசய உலகம் – பூங்கோதை

யாமினியின் அதிசய உலகம்– பூங்கோதை

 

Level- 4.1

பச்சையா? நீலமா? – அனுஷா சிறீதரன்

பச்சையா? நீலமா? – அனுஷா சிறீதரன்

Level-4.1

காலத்தினால் செய்த நன்றி- அனுஷா சிறீதரன்

காலத்தினால் செய்த நன்றி– அனுஷா சிறீதரன்

Level-4.2

அதுவா இதுவா? – சிறீரஞ்சனி

அதுவா இதுவா? – சிறீரஞ்சனி

Level-4.3

என் கதை – சிறீரஞ்சனி

என் கதை – சிறீரஞ்சனி

Level- 5.1